Úvod do problematiky

Dané problémy s tokem materiálů se vyskytují v řadě výrobních společností. Všude tam, kde se zpracovávají sypké hmoty. Zkusme na základě vyhlášky ještě jednou definovat skladovací zařízení (v praxi běžně užíváme pojmu „zásobní silo“)

Řešení toku nehybného materiálu v zásobních silech a technologiích

Skladovacím zařízením sypkých hmot (dále jen „zásobní silo“) je stabilní silo nebo prostorová konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jehož objem přesahuje 3 m3 a ve kterém lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1500 mm. Jedná se zde o plnění zásobního sila, uložení sypké hmoty a dále vyprazdňování.

Pro oblast definice v dané vyhlášce je sypká hmota materiálem, složený z jednotlivých částic se soudržností vzniklou třením, jehož sypný úhel vyjádřený ve stupních, který svírá vodorovná rovina a povrchová přímka sypného kužele, nepřesáhne 60 stupňů.

Obrázky vyskytujících se problémů v běžné praxi:

zvětšit
obr. 1

netekoucí materiál na ocelové stěně výsypky

materiál: hnědé uhlí
zvětšit
obr. 2

nalepující se sypká hmota na vnitřní stěně rotačního podavače

materiál: sádrovec
zvětšit
obr. 3

vznik klenby v zásobním sile

materiál: energosádrovec
zvětšit
obr. 4

vznik středního tunelu - pohled do násypky

materiál: směs písku a kaolínu

Při projekci a navrhování zásobních sil by měli projektanti a konstruktéři vycházet z dokonalé znalosti jak praktické, tak teoretické mechaniky sypkých hmot. Víme dobře, že tento obor mechaniky sypkých hmot není v naší oblasti natolik rozšířen, aby jej využívaly všechny projekční kanceláře.

Stává se, že v některých situacích daná zásobní sila, či svody, násypky a výsypky jsou spíše problémem v dopravních technologiích a uvnitř vznikají tzv. mrtvé zóny, netekoucí materiály, trychtýře, klenby.

Čtyři typy problémů netekoucích materiálů v zásobních silech

netekoucí materiál na stěnách vznik klenby vznik středního tunelu vznik oblouku
netekoucí materiál na stěnách vznik klenby vznik středního tunelu vznik oblouku
česky
по-русски