Aplikace pulzních trysek

Přírodní materiály: Potraviny:
uhlí (důIní kal, proplástek) krmiva pro zvířata
práškovité uhlí slad z obilí
železná ruda solanka (prášek)
hliník čokoláda
vápenec kakao
barit káva
olovo píce
bentonit mouka
lignit obilí
borax chmel
magnetit hrubá mouka
hlinka sůl
fosfát cukr
lupek  
sádrovec Ostatní:
uran farmaceutický průmysl
drcený kámen plasty
písek kaučuk
kaolíny brusný kal
  cement
  křída
Chemikálie: korek
kyselina adipová detergenty
dvojsíran molybdenu umělé hnojivo
chlorid hlinitý elektrárenský popílek
dioxid tianu slévárenské písky
zinek(acetát,chromát,oxid) elektrárenský popílek
uhličitan vápenatý energosádrovec
herbicidy hydrát
oxid železa hydroxid vápenatý
  omítkové směsi
  aglomerační směsi

další druhy sypkých hmot naleznete v referencích

česky
по-русски