Instalace pulzních trysek

Pulzní trysky aplikujeme na všechny typy stěn zásobních sil. Aplikaci provádíme na stěny železobetonové, ocelové, ale i plastové.

Aplikace pulzní trysky je z vnější strany zásobníku. Žádná obsluha, či montážní pracovník není ve vnitřním prostoru zásobního sila. Toto je velikou předností instalovaného systému.

Při aplikaci pulzní trysky na stěny železobetonového zásobníku, musíme použít nastavení tělesa pulzní trysky, neboť běžně tvoří stěna železobetonového zásobníku tloušťku cca až 450 mm. (Pulzní trysky lze aplikovat do tloušťky stěny až 1500mm).

zvětšit
Obrázek č. 1

vrtání otvoru v železobetonové stěně

zvětšit
Obrázek č. 2

vyvrtané části železobetonu

zvětšit
Obrázek č. 3

vrtání otvorů na ocelové stěně (pulzní trysky typu VA-51)

Vrtání z vnitřní strany zásobníku
(abychom zabránili poškození plastů)
zvětšit
Obrázek č. 4

detail vyvrtaného otvoru

zvětšit
Obrázek č. 5

vrtání otvorů na ocelové stěně (pulzní trysky typu VA-51)

Vrtání z vnější strany zásobníku

Další postup montáže pulzních trysek:

Pro uchycení tělesa trysky navaříme na vnější ocelovou stěnu montážní přírubu nebo kroužek, pomocí zajišťovacích šroubů zajistíme těleso trysky v montážním kroužku.

Těleso trysky zasuneme do následující polohy - čelo trysky je zároveň s hranou vnitřní stěny. Dotáhneme zajišťovací šrouby pro označení děr - zavrtání.

Zajišťovací šrouby uvolníme a těleso trysky vytáhneme z montážního kroužku. Provedeme zavrtání pro zajišťovací šrouby. Vsuneme těsnící O-kroužek do drážky montážního kroužku, mírně jej namažeme plastickým mazivem. Dotáhneme zajišťovací šrouby.

zvětšit
Obrázek č. 6

navaření montážní příruby nebo kroužku

zvětšit
Obrázek č. 7

montáž tělesa pulzní trysky typu VA-51

zvětšit
Obrázek č. 8

detail seřízení tělesa pulzní trysky vůči vnitřní stěně


Kde používat vzduchové trysky?

Tento systém je vhodný pro ocelové, betonové, dřevěné nebo plastové zásobníky. Lze jej využít pro násypky, sila, skluzy, dávkovací zařízení, dopravní zařízení, míchače, třídírny, doplňovací zásobníky, odstředivky a další technologie. Aplikace pro granuláty nebo jemné materiály, které tvoří klenby, jsou zhutnělé, odporují tečení nebo jsou vlhké.

Vzduchové trysky jsou montovány na vnější straně zásobníku, lze je používat do teplot cca 500oC.

česky
по-русски