Médium pro provoz pulzních trysek

V řadě případů využíváme stávajícího tlakového systému vzduchu pro nově aplikované systémy pulzních trysek. Pro správnou činnost pulzních trysek Myrlen® doporučujeme čistý a suchý tlakový vzduch. Vzduch neobsahuje částice oleje - není zde tlaková maznice. Provozní přetlak je v rozmezí 0,4 MPa až 1,0 MPa.

kvalita vzduchu: dle ISO 8573.1

třída kvality maximální velikost částic koncentrace olej max. tlakový rosný bod
3 5µm 5 mg/mn3 1 mg/m3 -20oC

Pro navržený cyklus toku daného materiálu je důležité brát v úvahu ztrátu tlakového vzduchu v systému. Pokud snížíme časový interval prodlevy mezi jednotlivými pulzními tryskami, musíme zabezpečit danou tlakovou ztrátu. Pro kompenzaci přetlaku jsou montovány do systému vzdušníky různých velikostí. V některých případech (v závislosti na četnosti pulzů) postačuje rozšířený potrubní rozvod DN100 aplikovaný po obvodu zásobního sila.

Na obrázku vidíme systémy rozvodu tlakového vzduchu.

zvětšit
Obrázek č. 1

aplikace vzdušníku

zvětšit
Obrázek č. 2

aplikace rozšířeného potrubí

zvětšit
Obrázek č. 3

aplikace rozšířeného potrubí

česky
по-русски