Názorná ukázka systému pulzní trysky - řez tělesem

Jedinečné vlastnosti:

  • Pulzní tryska se nemůže ucpat, doba pulzu je velice krátká cca 0,25 sekundy a zpětný ráz pružiny případnou sypkou hmotu vytlačí ven z prostoru dosedací plochy tělesa pístové hlavice.
  • Využití malé spotřeby vzduchu a energie.
  • Tichý chod - při použití tlumiče hluku na přepouštěcím otvoru ventilu.
  • Nedochází k vibraci nebo zpětnému rázu konstrukce zásobního sila.
  • Bezúdržbový systém.
  • Aplikace pro mokrý, vlhký a sypký materiál.
  • Teplota sypké hmoty do 500o C.
  • Instalace z vnější strany zásobního sila.
  • Vysoká účinnost - jedním pulzem narušíme vrstvu materiálu v průměru max. 2400 mm (záleží to ovšem na daných konkrétních podmínkách sypké hmoty)

Na obrázku vidíme řez vzduchové pulzní trysky.

zvětšit
Obrázek č. 1

znázornění činnosti pulzní trysky Myrlen

- Těleso pístové hlavice
- Těleso pulzní trysky
- Zpětná pružina
- Zádržný pružinový kroužek
- Zajišťovací matice
otevřít

videoukázka funkce pulzních trysek

OTEVŘÍT (airsweepsystem.mpg - 3,8MB)
česky
по-русски